אודות המארג

מארג, כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה הינו פורום דמוקרטי המיועד לחקר פסיכואנליטי, לעבודה תאורטית וקלינית ולביקורת. יוצא לאור ביוזמה ובשיתוף פעולה בין מרכז זיגמונד פרויד לחקר הפסיכואנליזה של האוניברסיטה העברית לבין האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית, החברה הפסיכואנליטית בישראל, המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, מכון תל- אביב לפסיכואנליזה בת- זמננו והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

צוות המערכת

עורך ראשי- פרופ' משה הלוי ספירו

יו"ר ועדת המערכת- פרופ' גבי שפלר- לקשר לראש הקתדרה

המערכת

רז אבן- האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

אבי באומן- המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

מרים ברגר- המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

יוסי טריאסט- החברה הפסיכואנליטית בישראל

רפי יונגמן- החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית

גבי מן- מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת ימינו

ארז בנאי- האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות

 

עורך ראשי- פרופ' משה הלוי ספירו

פרופ' משה הלוי ספירו הינו העורך הראשי של כתב העת מארג: כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה. פרופ' ספירו הינו המנהל של התוכנית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר- אילן. כמו כן הוא מכהן כפסיכולוג קליני בכיר בבית החולים הפסיכיאטרי ע"ש שרה הרצוג, וכן במחלקת המטולוגיה-אונקולוגיה של מרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים. פרופ' ספירו הינו עמית מחקר של האקדמיה האמריקאית לפסיכואנליזה (American Academy of Psychoanalysis). הוא עורך המשנה או חבר בוועדת המערכת של מספר כתבי-עת בינלאומיים בנושא הפסיכואנליזה, וחבר במועצת העורכים של כתבי-עת פסיכואנליטיים ((Council of Editors of Psychoanalytic Journals. פרופ' ספירו חיבר מספר ספרים ומאמרים בתחום הפסיכואנליזה הקלינית והיישומית, ומפעיל קליניקה פרטית של טיפול פסיכואנליטי.

פרופ' ספירו היה ממקימי כתב העת מארג. עבודתו כעורך ראשי כוללת בדיקת התאמתם של כתי היד המתקבלים על- ידי מרכז פרויד, ארגון של סקירה עיוורת של כתבי היד על ידי מומחים בתחום החיבור, וכתיבת הנחיות למחברים לאחר שהמאמר נסקר, תוך התייחסות לעריכה ולשינויים שעליהם לעשות בכתב היד. פרופ' ספירו אחראי על הוצאת סיכום מפורט ובהיר באנגלית של כל אחד מהמאמרים. כמו כן, הוא אחראי על הגהת המאמרים במהלך כל שלבי העריכה ועד לפרסומם הסופי.

הנחיות לכתיבת מאמר

 

הנחיות לכתיבת מאמר עברית

להלן הנחיות לכתיבת המאמר. יש לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים להלן בעת הגשתו של המאמר למערכת של כתב העת.

 

הנחיות לכתיבת תקציר אנגלית

על כל מאמר שיוגש לכתב העת מארג לכלול תקציר באנגלית בעת הגשתו הראשונית. להלן הנחיות מפורטות לכתיבת התקציר ושבלונה לשימוש המחברים.

 

הוראות לכתיבת ביבליוגרפיה באנגלית

על כל מאמר שיוגש לכתב העת מארג לכלול רשימת מקורות. להלן הוראות מפורטות לכתיבת רשימת המקורות באנגלית. 

 

דוגמה למאמר

להלן עמוד ראשון ועמוד אחרון מתוך מאמר שפורסם בעבר בכתב העת מארג. דוגמה זו ממחישה את הוראות הכתיבה כפי שהן מתוארות באתר זה.