אודות המלגה

אודות המלגה

מלגה על- שם סלינסקי במחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

בכל שנת לימודים מציע מרכז זיגמונד פרויד מלגות מחקר מעיזבון סלינסקי לחוקרים צעירים העוסקים במחקר עיוני ויישומי הקשור לתיאוריה הפסיכואנליטית.

בכל שנה ניתנות בין מלגה אחת לשלוש מלגות בסכום של 1,500 – 3,000 $. כמו כן, מרכז פרויד מעמיד לרשות החוקרים הזוכים תשתיות לעבודת המחקר- גישה למחשב, ספרייה ומאגרי מידע.

המלגות על- שם סלינסקי מיועדות לתלמידי האוניברסיטה העברית בלבד. בעדיפות ראשונה יינתנו המלגות לתלמידי מחקר לדוקטורט שהצעת המחקר שלהם אושרה. בעדיפות שנייה לתלמידי מוסמך הכותבים עבודת גמר שהצעתם אושרה.

מרכז זיגמונד פרויד מעודד חקירה בכלים ומושגים פסיכואנליטיים, בהקשרים בין-תחומיים, ובנושאים פילוסופיים, חברתיים, תרבותיים והיסטוריים, נוסף על הנושאים הקליניים. בהתאם לכך, מיועדות המלגות לחוקרים מכל התחומים במדעי הרוח, החברה והטבע שעושים שימוש ברעיונות, מתודות ומושגים פסיכואנליטיים.

את ההצעות תעריך ועדה, תשקול ותדרג אותן לפי רמתן העיונית והמחקרית, ולפי מקוריות השימוש במושגים הפסיכואנליטיים. כמו כן, תובא בחשבון נכונות המועמדים להקטין תעסוקתם בעקבות קבלת המלגה.

הוראות להגשת מועמדות

יש להגיש את הבקשה למלגה באופן הבא:

א. עמוד שער שכולל את הסעיפים שלהלן

 1. שם מגיש ההצעה בעברית ובאנגלית ומספר ת"ז.
 2. כתובת, מספר הטלפון בבית ובעבודה, מספר הטלפון הנייד ודוא"ל.
 3. שם המחלקה באוניברסיטה שבה מתבצע המחקר ומספר הטלפון.
 4. שם העבודה המוצעת בעברית ובאנגלית.
 5. שם מדריך העבודה בעברית ובאנגלית.
 6. פסקה המפרטת את גובה התמיכה במחקר ו/או במועמד בעבר ובהווה. יש לציין את מקור התמיכה. אם התלמיד ביקש תמיכה נוספת ממקור אחר יש לציין את מספר החודשים שבהם קיבל מלגה ממקור כלשהו לתואר הנוכחי, ואת גובהה.
 7. משפט המפרט אם ההצעה התקבלה על ידי הרשות המוסמכת של המחלקה או האוניברסיטה (נא לצרף אישור רשמי).
 8. השלב המחקרי שבו נמצאת העבודה בעת הגשת הבקשה, ותאריך משוער לסיומה.

 

ב. גוף ההצעה שכולל את הסעיפים שלהלן

 1. מבוא: פרק המתאר את הרקע התיאורטי להצעה, הספרות הרלוונטית, סיכום תוצאות מבחן מוקדם (אם קיימות) והשערות המחקר. כמו כן תוצג בפרק זה הזיקה שבין נושא המחקר והפסיכואנליזה.
 2. שיטה:  פרק המתאר את שיטות המחקר, את המדגם שייחקר ואת הכלים (ציוד, שאלונים וכו') שיהיו בשימוש אם מדובר במחקר אמפירי, או את שיטת העבודה המוצעת במחקר עיוני.
 3. רשימה ביבליוגרפית: שתכלול את הספרים והמאמרים המוזכרים בהצעה.

ג. מכתב המלצה מהמדריך

ד. פירוט הדרכים שבהן תנוצל המלגה לקידום עבודת המחקר

*מועד הגשת מועמדות יעודכן באתר האינטרנט

 

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל של מרכז פרויד :

msfreud@mail.huji.ac.il

וכן יש לשלוח שלושה עותקים קשיחים אל:

מרכז זיגמונד פרויד - הקרן ע"ש סלינסקי

מדעי החברה

האוניברסיטה העברית  בירושלים

הר הצופים, ירושלים 91905

לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני msfreud@mscc.huji.ac.il

עבודות מחקר שהתקבלו

עבודות מחקר שהתקבלו

זוכה מלגות סלינסקי לשנת 2017

תומר מירון בנושא "ביטויי טראומה מורכבת וטראומה יחידה בילדים: הערכה באמצעות הרורשך ובכלים מובנים" בנחיית פרופ' איתן בכר וד"ר לאורה קנטי.

 

זוכי מלגות סלינסקי לשנת 2016

תמר אקסלרוד לוי בנושא "פסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים: תיאור, המשגה וזיהוי משתני תהליך מרכזיים" בהנחיית פרופ' אוריה תשבי וד"ר לורן וולספלד.

 

שי לדרמן בנושא "הברית הטיפולית בפסיכותרפיה עם קשישים: תפקידו של העיקרון האתי של כבוד לאוטונומיה של המטופל" בהנחיית פרופ' גבי שפלר.

 

רפאל יונתן לאוס מחקר בנושא "כנות, יצירתיות, משחקיות והומור כמשתני תוצאה, תהליך ומטפל בפסיכותרפיה" בהנחיית פרופ' גבי שפלר ופרופ' אוריה תשבי.