הרצאה של פרופ' אוריה: דפוסי העברה נגדית והשפעתן על הברית הטיפולית ועל קרע ותיקון. נובמבר 2018