אודות המלגה

אודות המלגה

מלגה על- שם סלינסקי במחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

בכל שנת לימודים מציע מרכז זיגמונד פרויד מלגות מחקר מעיזבון סלינסקי לחוקרים צעירים העוסקים במחקר עיוני ויישומי הקשור לתיאוריה הפסיכואנליטית.

בכל שנה ניתנות בין מלגה אחת לשלוש מלגות בסכום של 1,500 – 3,000 $. כמו כן, מרכז פרויד מעמיד לרשות החוקרים הזוכים תשתיות לעבודת המחקר- גישה למחשב, ספרייה ומאגרי מידע.

המלגות על- שם סלינסקי מיועדות לתלמידי האוניברסיטה העברית בלבד. בעדיפות ראשונה יינתנו המלגות לתלמידי מחקר לדוקטורט שהצעת המחקר שלהם אושרה. בעדיפות שנייה לתלמידי מוסמך הכותבים עבודת גמר שהצעתם אושרה.

מרכז זיגמונד פרויד מעודד חקירה בכלים ומושגים פסיכואנליטיים, בהקשרים בין-תחומיים, ובנושאים פילוסופיים, חברתיים, תרבותיים והיסטוריים, נוסף על הנושאים הקליניים. בהתאם לכך, מיועדות המלגות לחוקרים מכל התחומים במדעי הרוח, החברה והטבע שעושים שימוש ברעיונות, מתודות ומושגים פסיכואנליטיים.

את ההצעות תעריך ועדה, תשקול ותדרג אותן לפי רמתן העיונית והמחקרית, ולפי מקוריות השימוש במושגים הפסיכואנליטיים. כמו כן, תובא בחשבון נכונות המועמדים להקטין תעסוקתם בעקבות קבלת המלגה.