צור קשר

מרכז זיגמונד פרויד

הפקולטה למדעי החברה, חדר מס' 2702

האוניברסיטה העברית  בירושלים

הר הצופים, ירושלים 91905

טל' 02-5883380

פקס. 02-5322132

msfreud@mail.huji.ac.il