צור קשר

מרכז זיגמונד פרויד

הפקולטה למדעי החברה, חדר מס' 4708

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים, ירושלים 91905

טל' 02-5881344

פקס. 02-5322132

 

 

freud.center@mail.huji.ac.il