שיתופי פעולה

שיתופי פעולה בארץ עם מרכזי טיפול בשדה

מרכז פרויד נמצא בקשר עם מספר מרכזים מהשדה – במטרה לייעץ ולעזור להם להקים מערך מחקרי לפי צרכיהם.

פנימייה טיפולית הרי ירושלים  (בני ברית)– איסוף נתונים במסגרת שתי עבודות דוקטורט:

תומר מירון (פסיכולוגיה) – זהוי מאפייני טראומה במבחן הרורשאך בקרב ילדים

קופת חולים לאומית- לילך כהן (עבודה סוצאילית) מחקר על טיפול דינאמי במתבגרים והורים. 

מרפאה לבריאות הנפש של קופת חולים כללית (מרפאת רות) ושירותי היעוץ של אוניבריסטת תל אביב – איסוף נתונים במסגרת עבודת דוקטורט של רפאל יונתן (פסיכולוגיה)- כנות, משחקיות, יצירתיות והומור כמשתני תוצאה, תהליך ומטפל בפסיכותרפיה

מרפאה לבריאות נפש לילדים ונוער על שם אליעזר אילן

השירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית  – מערך איסוף נתוני בסיס על פניות לשירות, טיפולים ותוצאות.

שיתופי פעולה בינלאומיים

מרכז פרויד פועל לבנייה של מסגרת משותפת למחקר והשתלמות עם מרכז אנה פרויד בלונדון.