דף להוספה

נסיון לרשימה

על מרכז פרויד

מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה הוקם בשנת 1978 על ידי פרופ' יוסף סאנדלר. פרופ' סאנדלר היה הפסיכואנליטיקאי הראשון שהופקד על הקתדרה לפסיכואנליזה על שם זיגמונד פרויד, אשר הוקמה ביוזמתה של אנה פרויד ובשיתוף האיגוד הפסיכואנליטי הבינלאומי. פרופ' סאנדלר הקים את מרכז פרויד כדי שישמש כבסיס המעשי למימוש המטרות לשמן נוסדה הקתדרה.

מאז ועד היום מרכז פרויד מקיים את הפעילויות הבאות:

פרופ' דנה אמיר

עורכת ראשית

החברה הפסיכואנליטית בישראל; אוניברסיטת חיפה