צוות המערכת

פרופ' דנה אמיר

עורכת ראשית

החברה הפסיכואנליטית בישראל; אוניברסיטת חיפה

פרופ' גבי שפלר

יו"ר ועדת המערכת

מרכז זיגמונד פרויד לחקר הפסיכואנליזה; האוניברסיטה העברית בירושלים; החברה הפסיכואנליטית בישראל

 

המערכת

משה הלוי ספירו

עורך מייסד (כרכים א-ח), עורך המדור באנגלית

התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת בר-אילן

ארז בנאי

האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר האינטר־סובייקטיביות

מרים ברגר

המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית 

רפי יונגמן

החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית

ברוך כהנא

המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

עודד מאיו

החטיבה הקלינית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 

גבי מן

מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת־זמננו

גדי מעוז

העמותה היונגיאנית הישראלית החדשה

מירב רוט

החברה הפסיכואנליטית בישראל

מאיר שטיינבוק

מרכז וויניקוט בישראל

אוריה תשבי

הקתדרה ע"ש זיגמונד פרויד, האוניברסיטה העברית בירושלים

אהוד קידר

רכז המערכת