הנחיות להגשת מאמרים

 

הנחיות לכתיבת מאמר עברית

להלן הנחיות לכתיבת המאמר. יש לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים להלן בעת הגשתו של המאמר למערכת של כתב העת.

ניתן לשלוח מאמרים בהיקף של לא יותר מ-10,000 מילה.

 

הנחיות לכתיבת תקציר אנגלית

על כל מאמר שיוגש לכתב העת מארג לכלול תקציר באנגלית בעת הגשתו הראשונית. להלן הנחיות מפורטות לכתיבת התקציר ושבלונה לשימוש המחברים.

 

הוראות לכתיבת ביבליוגרפיה באנגלית

על כל מאמר שיוגש לכתב העת מארג לכלול רשימת מקורות. להלן הוראות מפורטות לכתיבת רשימת המקורות באנגלית. 

 

דוגמה למאמר

להלן עמוד ראשון ועמוד אחרון מתוך מאמר שפורסם בעבר בכתב העת מארג. דוגמה זו ממחישה את הוראות הכתיבה כפי שהן מתוארות באתר זה.