עבודות מחקר שהתקבלו

עבודות מחקר שהתקבלו

זוכה מלגות סלינסקי לשנת 2017

תומר מירון בנושא "ביטויי טראומה מורכבת וטראומה יחידה בילדים: הערכה באמצעות הרורשך ובכלים מובנים" בנחיית פרופ' איתן בכר וד"ר לאורה קנטי.

 

זוכי מלגות סלינסקי לשנת 2016

תמר אקסלרוד לוי בנושא "פסיכותרפיה בעזרת בעלי חיים: תיאור, המשגה וזיהוי משתני תהליך מרכזיים" בהנחיית פרופ' אוריה תשבי וד"ר לורן וולספלד.

 

שי לדרמן בנושא "הברית הטיפולית בפסיכותרפיה עם קשישים: תפקידו של העיקרון האתי של כבוד לאוטונומיה של המטופל" בהנחיית פרופ' גבי שפלר.

 

רפאל יונתן לאוס מחקר בנושא "כנות, יצירתיות, משחקיות והומור כמשתני תוצאה, תהליך ומטפל בפסיכותרפיה" בהנחיית פרופ' גבי שפלר ופרופ' אוריה תשבי.