עורך ראשי- פרופ' משה הלוי ספירו

פרופ' משה הלוי ספירו הינו העורך הראשי של כתב העת מארג: כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה. פרופ' ספירו הינו המנהל של התוכנית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית של בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר- אילן. כמו כן הוא מכהן כפסיכולוג קליני בכיר בבית החולים הפסיכיאטרי ע"ש שרה הרצוג, וכן במחלקת המטולוגיה-אונקולוגיה של מרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים. פרופ' ספירו הינו עמית מחקר של האקדמיה האמריקאית לפסיכואנליזה (American Academy of Psychoanalysis). הוא עורך המשנה או חבר בוועדת המערכת של מספר כתבי-עת בינלאומיים בנושא הפסיכואנליזה, וחבר במועצת העורכים של כתבי-עת פסיכואנליטיים ((Council of Editors of Psychoanalytic Journals. פרופ' ספירו חיבר מספר ספרים ומאמרים בתחום הפסיכואנליזה הקלינית והיישומית, ומפעיל קליניקה פרטית של טיפול פסיכואנליטי.

פרופ' ספירו היה ממקימי כתב העת מארג. עבודתו כעורך ראשי כוללת בדיקת התאמתם של כתי היד המתקבלים על- ידי מרכז פרויד, ארגון של סקירה עיוורת של כתבי היד על ידי מומחים בתחום החיבור, וכתיבת הנחיות למחברים לאחר שהמאמר נסקר, תוך התייחסות לעריכה ולשינויים שעליהם לעשות בכתב היד. פרופ' ספירו אחראי על הוצאת סיכום מפורט ובהיר באנגלית של כל אחד מהמאמרים. כמו כן, הוא אחראי על הגהת המאמרים במהלך כל שלבי העריכה ועד לפרסומם הסופי.