צוות המערכת

עורך ראשי- פרופ' משה הלוי ספירו

יו"ר ועדת המערכת- פרופ' גבי שפלר- לקשר לראש הקתדרה

המערכת

רז אבן- האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

אבי באומן- המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית

מרים ברגר- המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית

יוסי טריאסט- החברה הפסיכואנליטית בישראל

רפי יונגמן- החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית

גבי מן- מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת ימינו

ארז בנאי- האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות