אודות המארג ישן

מארג, כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה הינו פורום דמוקרטי המיועד לחקר פסיכואנליטי, לעבודה תאורטית וקלינית ולביקורת. יוצא לאור ביוזמה ובשיתוף פעולה בין מרכז זיגמונד פרויד לחקר הפסיכואנליזה של האוניברסיטה העברית לבין האיגוד הישראלי לפסיכולוגית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית, החברה הפסיכואנליטית בישראל, המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, מכון תל- אביב לפסיכואנליזה בת- זמננו והאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.